Vyrovnávací můstky

vyrovnávací můstky

Hydraulické vyrovnávací můstky zajišťují optimální spojení mezi můstkem a podlahou nákladního vozidla. I v případech, kdy není podlaha nákladního vozidla v důsledku nerovnoměrného zatížení zcela horizontální, flexibilní konstrukce můstku jednoduše vyrovná vzniklý výškový rozdíl náklonem můstku.